O firmě

Naše činnost

Oblasti činnosti

Základní údaje o společnosti

Název: Šimčák elektro s.r.o.
Sídlo: Kojetínská 1163/18, Kroměříž, PSČ 767 01
Založení: 15.9.2004
IČ: 26939762
Spisová značka: C47041 vedená u rejstříkového soudu v Brně
Společníci a jednatelé: Ing.Ivan Šimčák, Ing.Marek Šimčák, Ph.D.

Předmět činnosti

  • Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
  • Specializovaný maloobchod
  • Montáž elektrických zařízení dodavatelským způsobem
  • Opravy a zkoušky elektrických zařízení dodavatelským způsobem
  • Revize elektrických zařízení dodavatelským způsobem

Organizační struktura

Organizační struktura

Historie a současnost firmy

Soukromé podnikatelské aktivity byly zahájeny již v roce 1991, kdy hlavní činností původně fyzického podnikatelského subjektu Ing.Ivan Šimčák-Elektromontáže byla zejména projekce a realizace montáží elektroinstalací. Od roku 1994 se firma začala zabývat vývojem a výrobou elektronických regulátorů v oblasti vytápění se zaměřením na fototermální solární systémy a regulace podlahového vytápění. V posledních dvou letech se činnost zaměřuje i na vývoj a výrobu elektronických modulů pro automobilový průmysl.

V roce 1996 byla založena samostatná dceřiná společnost CSRC Manufacturing s.r.o., v rámci které se ze základní činnosti vývoje a výroby průmyslových regulátorů vyčleňuje samostatný úzce specializovaný „high-rel“ výrobní program „Space electronic production“ představující výrobu speciálních elektronických modulů a zařízení v oblasti kosmických technologií. Tato výroba probíhá v rámci systému jakosti ISO 9001 a v souladu s technologickými a výrobními normami Evropské kosmické agentury ESA.

Vzhledem k perspektivně se rozvíjející činnosti a dalším plánovaným podnikatelským aktivitám byla v roce 2004 původní firma transformována na právnický subjekt Šimčák elektro s.r.o.